Search Now to Find Amazing Website on I Dmoz ORG

Onderwijs Websites

 - Category ID : 685172
1 -

OnderwijsInspectie

Informatie over de beoordeling van de inspectie van Nederlandse scholen. Over de kwaliteitskaarten, de publicaties en de scholen.
2 -

Kennisnet

Publieke organisatie voor onderwijs en ict, zorgt voor een landelijke ict-basisinfrastructuur, adviseert de sectorraden en deelt haar kennis met het po, vo en mbo.
3 -

Onderwijsklachten

Site met veel informatie en tips voor ouders met een klacht over het onderwijs over de procedures en met een persoonlijk verhaal.
4 -

Studio Globo

Organisatie voor mondiaal en intercultureel leren in basis-, secundair en hoger onderwijs. Afdelingen in Antwerpen, Brussel, Genk, Gent en Roeselare.
5 -

Aanval op Schooluitval

Van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hoofdzakelijk bestemd voor mensen die zich beroepsmatig bezighouden met voortijdig schoolverlaten.
6 -

Dienst Uitvoering Onderwijs

DUO is de uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid voor het onderwijs. Financiert en informeert onderwijsdeelnemers en onderwijsinstellingen en organiseert examens.
7 -

Onderwijs in Nederland

Nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

Subcategories under Onderwijs 18

Business
Computers
Games
Health
Home
News
Recreation
Reference
Regional
Science
Shopping
Society
Sports
All Languages
Arts