Search Now to Find Amazing Website on I Dmoz ORG

Psykologer Websites

I denne kategori optages dansksprogede hjemmesider for personer, som har bestået kandidateksamen i psykologi, psykologisk-pædagogisk kandidateksamen eller dermed ligestillet eksamen.- Category ID : 504014
1 -

Alpha Psykologklinik

Par- og individuel samtaleterapi. Artikler om angst, kommunikation, forsvarsmekanismer, opdragelse, psykopati og utroskab. Hørsholm og Roskilde.
2 -

Wagner & Baadsgaard

Kurser, temadage, foredrag samt konsulent- og vejledningsarbejde i Danmark og Norge. Almenpsykologisk behandling fortrinsvis af angst- og sorgreaktioner samt selvtillidsproblemer.
3 -

NetPsych

Information og rådgivning om psykologi og psykiatri. Artikler og brevkasse.
4 -

Selskab for Adfærds og Kognitiv Terapi

En faglig organisation for psykologer, psykiatere og andre med sundhedsfaglig baggrund med uddannelse i denne terapiform. Med generel information og liste over godkendte terapeuter.
5 -

Selskabet for Analytisk psykologi

Dansk afdeling af IAAP. Uddannelsessted for analytiske psykologer. Selskabet Jungs venner.
6 -

Dansk Psykolog Forening

Fagforening og standsforening for psykologer i Danmark. Med pjecer, uddannelse og medlemsblad.
7 -

SE Foreningen Danmark

Kurser og uddannelse i Somatic Experiencing henvendt til psykologer, læger, psykoterapeuter og kropsterapeuter. Kropsbaseret metode til behandling af kriser, chok og traumer efter eksempelvis naturkatastrofer, tortur eller voldtægt.
8 -

Dansk Psykoanalytisk Selskab

Om psykoanalyse, uddannelse, behandlere, etik, debat og tidsskrift.
9 -

PsykologKontakt

Landsdækkende database med mulighed for søgning på abonnerende psykologer.
10 -

Find-Psykolog.dk

Oversigt over psykologer i Danmark.
11 -

Århus Psykologklinik

Aut. psykolog & specialist. Speciale i sorgarbejde, traumer, seksuelle overgreb, spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd
12 -

Psykologhuset Aarhus

Med mange års erfaring dækker vi en bred vifte af ydelser indenfor såvel det kliniske som det erhvervspsykologiske område
13 -

Kognitiv Terapi ved Alice Juhl

Alice Juhl er bl.a. kandidat i Pædagogisk Psykologi og tilbyder kognitiv terapi som behandling af stress, angst, vrede og fobi. Hun giver også Parterapi til par med problemer i parforholdet.

Subcategories under Psykologer 12

Business
Computers
Games
Health
Home
News
Recreation
Reference
Regional
Science
Shopping
Society
Sports
All Languages
Arts