Search Now to Find Amazing Website on I Dmoz ORG

Sining Websites

Ang parteng ito ng ODP ay para lamang sa mga pahina tungkol sa Sining ngunit sa wikang Tagalog, kung sakali na and webpage ninyo ay sa ingles mayroong ho na lugar para dito: Regional: Asia: Philippines: Literature- Category ID : 737712
1 -

Tagalog Homepage

May mga maikling kuwento sa tagalog, tula at mga kurso sa kultura at wikang tagalog.
2 -

Sari-Sari

Pahiná mulâ sa kánadá tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas, sa wikang tagalog at maari rin kayong matutong sumulat ng baybayin (sa tagalog at sa inglès).

Subcategories under Sining 3

Business
Computers
Games
Health
Home
News
Recreation
Reference
Regional
Science
Shopping
Society
Sports
All Languages
Arts