Search Now to Find Amazing Website on I Dmoz ORG

Teadus Websites

- Category ID : 569936
1 -

Eesti Keele Instituut

Sõnastikud, raamatud, eesti murded, keeleteaduse bibliograafia, uurimisteemade publikatsioone, keelenõu, kohanimed, tekstikorpus, terminoloogia, tarkvara, Keeletehnoloogia sihtprogramm.
2 -

Matemaatika Olümpiaadid

Olümpiaadidest Eestis ja välismaal alates 1995.a: ülesanded, lahendused, kommentaarid, tulemused.
3 -

Eesti Maaviljeluse Instituut

Taimekasvatuslike ja muud tüüpi põllumajandusuuringutega tegelev teadusasutus. Tutvustus, struktuur, kontaktandmed, dokumendid, väljaanded, uurimisteemad ja ürituste kalender.
4 -

Eesti Geoloogiakeskus

Riigi geoloogiateenistuse ülesandeid täitev riiklik osaühing. Struktuur, tegevusalad, programmid, andmebaasid, väljaanded ja kontaktandmed. Eesti ja inglise keeles.
5 -

Eesti Ornitoloogiaühing

Eesti linnustiku kaitse, uurimine ja tutvustamine: projektid, uudised, ühing, ornitoloogiaajakiri Hirundo, Eesti lindude nimestik jm.
6 -

Sõnastik

Eesti-Inglise ja Eesti-Vene veebisõnaraamat.
7 -

Matemaatikainstituut

Tallinna Tehnikaülikool.
8 -

Eesti Matemaatika Selts

Info seltsi kohta ja teated.
Business
Computers
Games
Health
Home
News
Recreation
Reference
Regional
Science
Shopping
Society
Sports
All Languages
Arts