Search Now to Find Amazing Website on I Dmoz ORG
idmoz World Dansk Sundhed Organisationer

Organisationer Websites

Patientforeninger, patientorganisationer, sygdomsbekæmpende organisationer, interessegrupper for handicaps osv.- Category ID : 504011
1 -

Læger uden Grænser

Médecins Sans Frontières danske afdeling. Målsætning, kampagner og beretninger om mennesker på flugt.
2 -

Dansk Selskab for Artroskopisk Kirurgi og Sportstraumatologi

For ortopædkiruger med interesse for sportsskader. Om selskabets arbejde, forskning, rapporter og kalender.
3 -

Patientforeningen Danmark

Arbejder aktivt for forbedring af sundhedsvæsenet, gennem deltagelse i den offentlige debat og foredrag. Projekter, nyt, Boneloc, valgspørgsmål, brochurer og gode råd.
4 -

Dansk Idrætsmedicinsk Selskab

Et lægevidenskabeligt selskab, hvis formål er at fremme interessen for og kendskabet til idrætsmedicin og at virke for dens praktiske anvendelse.
5 -

Dansk Selskab for Sygehusledelse

Aktiviteter, kurser, tidsskrift og nyheder.
6 -

Dansk Selskab for Medicinsk Prioritering

Bidrager til belysning af de medicinske prioriteringsproblemer ud fra faglige, etiske og samfundsmæssige synsvinkler. Praktiske oplysninger om selskabet.
7 -

Patientforeningen Mine Rettigheder

Hjælp til borgere der er kommet i kontakt med sundhedsvæsenet eller det sociale system på grund af sygdom.
8 -

Alternerende Hemiplegi

Oplysning om sygdommen og kontaktoplysninger til foreningen.
9 -

Akpatient.dk

Om foreningen og lidelsen. Kontaktoplysninger.
10 -

CdL-foreningen

Om Cornelia de Lange foreningens arbejde, sider for forældre og kontaktoplysninger.
11 -

Danske Kvindelige Lægers Forening

Forum for tværfaglig debat og information om sociale, etiske, pædagogiske og psykologiske problemstillinger for kvindelige læger.
12 -

Danske Bioanalytikere

Fagforening. Med information om faget, fagbladet, løn/arbejde og ledige jobs.
13 -

Dansk Hæmatologisk Selskab

Hæmatologiske links, afdelinger, møder og medlemmer.
Business
Computers
Games
Health
Home
News
Recreation
Reference
Regional
Science
Shopping
Society
Sports
All Languages
Arts