Search Now to Find Amazing Website on I Dmoz ORG

Handicap Websites

Denne kategori indeholder dansksprogede web-steder, der handler om handicap.- Category ID : 503965
1 -

Center for Ligebehandling af Handicappede

For at fremme handicappedes ligestilling. Informationsmateriale, nyhedsbrev, lovinformation og tilgængelighed for hjemmesider.
2 -

Videnscenter for Bevægelseshandicap

Om videnscenterets arbejde. Desuden stor linksamling og vidensdatabase.
3 -

Dronningens Ferieby

Med handicapindrettede huse. Generel information, tilbud, transport og nyheder.
4 -

MarselisborgborgCentret

Tværgående center for rehabilitering, forskning og udvikling. Om arbejdet, baggrund, konferencer og rehabiliteringspark.
5 -

Søholm

Bosted og aktivitetssted for voksne udviklingshæmmede. Priser, ledige pladser og kontaktoplysninger.
6 -

Handicap-Camping.dk

Handicappet campist med el-kørestol og respirator videregiver sine erfaringer.
7 -

Solbakkens Rådgivningscenter for Bevægelseshandicap

Rådgivningscenter med hjemsted i Århus tilbyder målrettet rådgivning og vejledning til forældre samt børn og unge med Cerebral Parese, Rygmarvsbrok, Ol, Arm-ben defekter og AMC. Oversigt over tilbudt rådgivning og kurser.
8 -

Uddannelse for alle

Om FNs standardregler for funktionshindredes sjette paragraf. Alle har ret til uddannelse på lige fod.
9 -

Happydays

Portal for handicappede med sider vedrørende dating, loppemarked, jobsøgning og aktivitetskalender.
10 -

Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap

Projekt, der skal afhjælpe denne problematik. Baggrundsinformation, konferencer, kurser og litteraturliste.

Subcategories under Handicap 2

Business
Computers
Games
Health
Home
News
Recreation
Reference
Regional
Science
Shopping
Society
Sports
All Languages
Arts