Search Now to Find Amazing Website on I Dmoz ORG

Folkesundhed Websites

Denne kategori indeholder dansksprogede web-steder, der handler om folkesundhed.- Category ID : 503964
1 -

Alan Stougaard: Bliv Donor

Personlig side, der argumenterer for at blive donor. Blod, organer og knoglemarv.
2 -

Netværk af Forebyggende sygehuse i Danmark

Formålet med Netværket er at styrke sygehusenes indsats og ansvar for sygdoms-forebyggelse og sundhedsfremme til patienter, personale og nærsamfund.
3 -

Dansk Råd for Genoplivning

Koordinerer og rådgiver organisationer, der underviser i såvel basal som avanceret genoplivning.
4 -

Bloddonorerne i Storkøbenhavn

Information om at være donor og tapninger.
5 -

Statens Institut for Folkesundhed

Forskning, udredning og rådgivning vedrørende befolkningsgruppers sundhedsforhold og sundhedsvæsenets funktion.
6 -

Lægevagten

Generel information om lægevagt og skadestuer, samt råd omkring sygdomme. Kontaktinformation for Københavns og Frederiksborg amter, og i begrænset omfang øvrige amter.
7 -

Bloddonorerne i Danmark

Om foreningen, informationsmateriale, nyheder og blad.
8 -

MayDay

Forening for information om sundheds- og miljømæssige påvirkninger, og frihed til eget valg af behandlingsformer.
9 -

Sygeforsikringen danmark

Supplerende sygeforsikring med yderligere dækning.
10 -

Sund By Netværket i Danmark

Samarbejde mellem amter og kommuner om udvikling af forebyggende sundhedsarbejde.
11 -

Komiteen for sundhedsoplysning

Bestilling af publikationer.
12 -

Radiodoktoren

Hjemmeside for læge og sundhedskonsulent Carsten Vagn-Hansen, med stof fra udsendelsen "Spørg om Sundhed", foredrag, bøger og musik.
13 -

Bliv bloddonor i Odense

Oplysninger om det at være bloddonor samt adresse på tappesteder.
14 -

Dansk Førstehjælps Information

Overblik over kurser, samarbejdspartnere og projekter.
15 -

HELPAN

Salg af undervisningsmaterialer. Førstehjælpskurser og foredrag.
16 -

www.redliv.dk

Gode råd om førstehjælp og oversigt over kursustilbud i samme.
17 -

Hovedstaden Samariterkorps

Frivillig aktivitetsgruppe under Dansk Røde Kors i København. Information om arbejdeT, uddannelse og organisering.
18 -

Porfyriforeningen i Danmark

En sammenslutning af folk med interesse for og med porfyri i Danmark.
19 -

Central forskningsenhed for almen praksis

Forskningsenheden er en selvejende institution, som har til formål at udføre forskning i almen praksis og i sundhedsvæsenet i øvrigt.
20 -

Sundhedscenter.dk

Rådgivning om hvordan man kan leve et længere og sundere liv.
21 -

Dit Undervisningsmijlø

Eksempler på godt undervisningsmiljø og hvad man gør for at forbedre samme.
22 -

Apropos Kommunikation

Oversigt over tilbudte kurser i førstehjælp, artikler om emnet og præsentation af relaterede produkter.
23 -

Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Forening der arbejder for at bedre patientsikkerheden i sundhedsvæsenet. Oversigt over indsatsområder, kurser og kontaktoplysninger.
24 -

Falck Healthcare

Sundhedstilbud til arbejdspladsen. Rygskole, psykologisk bistand, hjælp til misbrugsproblemer og udarbejdelse af trivselsprogrammer.
Business
Computers
Games
Health
Home
News
Recreation
Reference
Regional
Science
Shopping
Society
Sports
All Languages
Arts