Search Now to Find Amazing Website on I Dmoz ORG

Myndigheder Websites

Denne kategori indeholder dansksprogede web-steder, der handler om myndigheder.- Category ID : 503509
1 -

Tax.dk

Links til info om danske skatter og afgifter.
2 -

Statsministeriet

Arbejdsområder, organisation, ministerliste, presse, folketinget, taler, artikler, rejser og publikationer.
3 -

Beredskabsstyrelsen

Formål, organisation, lovgivning, rådgivning om fyrværkeri, farlige stoffer og kemikalier, links og kontakt.
4 -

FNs informationskontor

De forenede nationer. Information om menneskerettigheder, fred og sikkerhed, folkeret og humanitære spørgsmål.
5 -

Udenrigsministeriet

Med nyheder, politik, atktiviteter og hjælp i udlandet.
6 -

Danmarks Statistik

Produktion og formidling af officielle statistikker om danske samfundsforhold.
7 -

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Love og regler om byggeri og bolig, erhvervsservice og regionalpolitik. Også information om handelshindringer, eksportkontrol og kompetenceklynger.
8 -

BeredskabsInfo

Nyheder og baggrundsinformation om redningsberedskabet (brandvæsenet) og Falck.
9 -

Sikkerhedsstyrelsen

En statslig styrelse, som varetager sikkerheden omkring gas, el, fyrværkeri m.m.
10 -

Skov- og Naturstyrelsen

Fokus på de naturtilbud staten stiller til rådighed for borgerne.
11 -

Energinet.dk

En selvstændig offentlig virksomhed der ejer den overordnede infrastruktur til el og gas, og har til formål at opretholde forsyningssikkerheden og sikre et velfungerende marked.
12 -

Skatteministeriet

Nyheder, borgerservice, lovstof, statistik, udgivelser og tast selv.

Subcategories under Myndigheder 4

Business
Computers
Games
Health
Home
News
Recreation
Reference
Regional
Science
Shopping
Society
Sports
All Languages
Arts