Search Now to Find Amazing Website on I Dmoz ORG
idmoz World Dansk Samfund Foreninger og organisationer

Foreninger og organisationer Websites

Denne kategori indeholder dansksprogede web-steder, der handler om foreninger og organisationer.- Category ID : 503392
1 -

Foreningen Af Danske Vaskerier

En faglig interesse- og serviceorganisation for industrielt drevne vaskerier i den private og offentlige sektor.
2 -

Danske Krigsbørns Forening

Partipolitisk neutral interesseorganisation for børn født i perioden 1938-1951, hvor moderen eller faderen tilhørte én af de krigsførende parter.
3 -

Foreningen Dansk Kultur

Til værn om Dansk kultur, identitet og ytringsfrihed. Artikler, mærkedage, vittigheder og medlemsinformation.
4 -

Dansk Slægtsgårdsforening

For ejere af slægtsgårde samt andre interesserede. Foreningsinformation, tidsskrift, arkiv, aktiviteter og sange.
5 -

Landdistrikternes Fællesråd

En letfodet og partipolitisk neutral interesseorganisation, der arbejder for at skabe de bedst mulige betingelser for bosætning, erhverv og miljø i de danske landdistrikter.
6 -

Verdensnaturfonden

Arbejder for at bevare natur og miljø.
7 -

Dansk Ungdoms Fællesråd

Paraplyorganisation for børne- og ungdomsorganisationer inden for det frivillige foreningsliv.
8 -

Livredning

En humanitær forening som frivilligt arbejder for, at alle skal kunne bade sikkert ved de danske strande. Artikler og adresser.
9 -

Det Danske Kulturinstitut

Virker for oplysning og udveksling mellem Danmark og udlandet inden for hele det samfundskulturelle område.
10 -

Foreningen for Dansk Projektledelse

Netværk for projekledere; arbejder for at fremme brugen af projektform med tilhørende kompetent ledelse af projekter.
11 -

Dansk Træplejeforening (DTF)

For personer, som er beskæftiget med pleje og plantning af bytræer eller undervisning eller forskning i tilknytning hertil.
12 -

Børne- og Kulturchefforeningen

For kommunale chefer med ansvarsområder inden for folkeskolen, folkeoplysningen, daginstitutionsområdet og fritids- og kulturområdet.

Subcategories under Foreninger og organisationer 3

Business
Computers
Games
Health
Home
News
Recreation
Reference
Regional
Science
Shopping
Society
Sports
All Languages
Arts