Search Now to Find Amazing Website on I Dmoz ORG

Hus Websites

Denne kategori indeholder dansksprogede ikke-kommercielle web-steder, der omhandler emnet hus. Titler og beskrivelser bør altid skrives på dansk.- Category ID : 500479
1 -

Bolius

Videncenter for boligejere. Formidler rådgivning om bygningsspørgsmål, herunder om enfamiliehuses tilstand, vedligeholdelse og forbedring.
2 -

Danske Torpare

Forening af danske med grund eller hus i Sverige. Nyt, links og annoncer.
3 -

boligguiden.dk

Boligportal med køb og salg af bolig. Råd ved huskøb, hussalg, samt boligsøgning online. Husdokter med råd om skader, skadedyr og udbedringer.
4 -

Lofus

Linksamling om bolig og byggeri.
5 -

Træ er Miljø

Find alt hvad der er værd at vide om træ, fra skoven til færdige møbler.
6 -

Boligejer

Bolig portal. Overblik over købs- og salgsprocessen. Værktøjer og dokumenter, som skal sætte boligejerne i stand til at udføre dele af en bolighandel selv. Køb og salg.
7 -

Parcelhusejernes Landsforening

Organisation og forening for parcelhusejere.
8 -

Fritidshusejernes Landsforening

Har til formål at være det samlende organ for alle ejere af fritidshuse.
9 -

Det Grønne Hus

Videncenter indenfor miljø, energi, byggeri og sundhed. Her finder du tips til at spare og få et grønner liv inde som udendørs.
10 -

Elsparefonden

Skal fremme elbesparelser og en mere effektiv elanvendelse. Gode råd, tips og købs vejledninger for el besparelser i huset.
11 -

Ankenævnet for Huseftersyn

Behandler klager fra private forbrugere over tilstandsrapporter, der er udarbejdet efter 1. januar 2000.
12 -

Strandvejskvarteret

Nyttig information for beboere og husejere langs Strandvejen, København/Nord Sjælland.
13 -

Ejerportal

Portal, der henvender sig til landets boligejere og ejerforeninger. Links, gode råd og arbejds opgave børs.
14 -

BevarDitHus

Viden-portal om Håndværk og Bygningsbevaring af ældre- og historiske huse.
15 -

Statens Byggeforskningsinstitut

Arbejder for dansk byggeri og det byggede miljø sammen med alle byggeriets parter, fra lovgivere til brugere. Om byggeri, hus, vedligeholdelse og forskning i byggeri.
16 -

Hegnsloven

Oplysning om naboproblemer vdr. hegn til myndigheder og private: Orientering om regler, formular til sager, retspraksis, lovtekst, om kommenteare til hegnslov og kurser.
17 -

Den Offentlige Informationsserver

En statslig database der samler en række offentligt tilgængelige oplysninger ved rørende ejendomme i Danmark.
18 -

Storskrald

En gratis service til borgere i Danmark som ønsker at medvirke til at begrænse mængden af effekter/materialer rundt omkring i landet. Her kan man udbyde eller søge efter storskrald.
19 -

Pillefyring

Information pillefyr og træpiller, stokere og stokerfyr.
20 -

Flamingohuset i Taulov

Hjemmesiden søger at skabe debat og forståelse for alternative byggeprojekter, der fremmer udviklingen af energi- og miljørigtigt byggeri. Der tages udgangspunkt i et konkret byggeri af et lavenergihus i flamingo.
21 -

bygitegl

Kalk- og teglværksforeningen inspirations og ideside til anvendelse af mursten og tegl i have og hus. Indvendig som udvendig.
Business
Computers
Games
Health
Home
News
Recreation
Reference
Regional
Science
Shopping
Society
Sports
All Languages
Arts