Search Now to Find Amazing Website on I Dmoz ORG
idmoz World Bahasa Melayu

Bahasa Melayu Websites

Lebih daripada 90 peratus Laman web yang wujud di Internet adalah didalam bahasa Inggeris. Suatu inisiatif telah disarankan agar laman web yang dibangunkan dalam bahasa melayu diperbanyakkan dan diketengahkan agar maklumat dan pengetahuan yang ingin disampaikan dapat diterima oleh pelbagai lapisan masyarakat disamping dapat memperkembangkan lagi penguasaan bahasa melayu dikalangan masyarakat dunia amnya dan rakyat Malaysia itu sendiri khususnya. Dari sebab inilah, maka kategori ini diwujudkan bagi menyenaraikan laman web yang direka khusus didalam bahasa Melayu. Secara amnya kategori ini terdiri daripada beberapa subkategori yang mewakili tajuk utama didalam suatu topik yang dibincangkan.- Category ID : 480889

Subcategories under Bahasa Melayu 13

Business
Computers
Games
Health
Home
News
Recreation
Reference
Regional
Science
Shopping
Society
Sports
All Languages
Arts